__________1

קורס ייחודי פרקטי להכשרת Compliance Officers Training
בארגונים פיננסיים ובינלאומיים 
מבית האקדמיה לפיננסים BDO ו- MITIGATE יוצא לדרך!

תפקיד ניהולי חדשני
לאור הרגולציה המתפתחת בתחום נפתחת הזדמנות להצטרף לתפקיד הניהולי הנחשק והמבוקש, תפקיד בעל אפשרויות קידום וצמיחה בארגונים מובילים בישראל תוך מיקוד בפיתוח קריירה לעתיד.
קציני ציות בחברות נדרשים כיום, אף יותר מהעבר, להיות בעלי יֶדע רחב והבנה מעמיקה בעולם ניהול הסיכונים, איסור הלבנת הון, המערכת הבנקאית, שוחד ושחיתות כדי שיוכלו להפעיל שיקול לקבל החלטות ולבצע פיקוח, בקרה וניהול על הוראות החוק והרשויות החלות על הארגון ובמיוחד על הוראות שמשפיעות ישירות על רבים מעובדי הארגון. ניהול והטמעת תהליכים ופיתוח וגיבוש מדיניות ציות הם חלק מאתגר בתפקיד קצין הציות דבר המחייב פרקטיקה מקצועית מקיפה.
____________...
טיימינג כנקודת צמיחה
היום, יותר מהעבר, משמש קצין הציות בתאגיד כמומחה, בעל ידע רחב והבנה מעמיקה בעולמות המשפט וניהול הסיכונים. זו משרה בעלת אפשרויות קידום וצמיחה בארגונים, תוך פיתוח קריירה בעולמות תוכן מרתקים, קצין הציות נדרש לגלות בקיאות מקיפה בהוראות החוק הרלוונטיות, כגון חוק איסור הלבנת הון והצווים הנלווים לו, חוק המאבק בטרור, חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים וחוקים נוספים.
אתה שולט בכללים !
את הידע הנרחב, על קצין הציות לתרגם למדיניות ציות תאגידית ייחודית לארגון בו הוא מועסק, תוך שימוש בכלים ייחודיים הכוללים גיבוש וכתיבת נהלים ברורים, הדרכה והטמעה של שגרות עבודה בקרב מנהלי ועובדי הארגון וכן בקרה ופיקוח שוטפים על יישום המדיניות, זוהי אחריות מקצועית בכירה לשליטה וניהול תוך ארגוני בכפוף להוראות החוק.
ארגז כלים מנצח
במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים, הניהוליים, הפיננסיים והמשפטיים העדכניים ביותר של קציני הציות בחברות ובארגונים, תוך רכישת כלים יישומיים רלבנטיים והתמקדות במוקשים והסיכונים המובנים בניהול הציות.
הקורס בהובלת רואי החשבון והיועצים המובילים לניהול סיכונים מהפירמה הבינלאומית BDO יחד עם עורכי הדין המומחים מחברת הייעוץ MITIGATE בעלי ניסיון רב שנים בתחום איסור הלבנת הון, ציות ורגולציה, בוגרי המערכת הבנקאית המקומית והבינלאומית.
למי התפקיד הניהולי מתאים?
הקורס מיועד לקציני ציות וממוני אכיפה מכהנים ולמנהלים בתחום הציות בתאגידים פיננסים, וכן למשפטנים ועורכי דין , אנשי ביקורת, רואי חשבון, וכלכלנים המבקשים לרכוש ידע וכלים מעשיים בתחום הציות לרבות לצורך הסבה וכניסה לתחום. 


המרצים המובילים בישראל
הקורס מועבר ע"י מרצים מן השורה הראשונה בתחום ניהול הסיכונים, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, אכיפה כלכלית, בנקאות, Fintech איסור שוחד ושחיתות.

כמה מפגשים?
6 מפגשים חד-שבועיים עוקבים, הרצאות וסימולציות פרקטיות בין השעות 17:30-21:00
בנוסף לכך יבוצעו ניתוחי אירועים מרוכזים בדגש על הכשרה פרקטיקת מקיפה של קציני ציות.

אז בין אם אתם שואפים לתפקיד קצין ציות ניהולי נחשק ומבוקש לאור הרגולציה המתפתחת היום או קציני ציות שרוצים לצמוח ורוצים להרחיב את הידע והיכולות שלכם - אל תפספסו את ההזדמנות לשפר את היכולות שלכם ולהיות קציני ציות פרקטיים בקורס המקצועי, המקיף והפרקטי ביותר בתחום הציות בישראל. 
תעודה - למשתתפי הקורס תוענק תעודה מטעם האקדמיה לפיננסים BDO ו- MITIGATE